European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Atlantic ECOsystems assessment, forecasting & sustainability

Opis projektu

Rola mikrobiomu Oceanu Atlantyckiego w nadawaniu dynamiki jego ekosystemom

Celem finansowanego ze środków UE projektu AtlantECO jest opracowanie i zastosowanie nowych, ujednolicających ram, które zapewnią bazujące na wiedzy zasoby pozwalające lepiej zrozumieć Ocean Atlantycki i jego ekosystemy, a także zarządzać nimi w bardziej odpowiedni sposób. Zespół projektu AtlantECO będzie współpracować z obywatelami i podmiotami z sektora przemysłowego oraz ustawodawcami w celu stymulowania odpowiedzialnych zachowań i niebieskiego wzrostu. Projekt skupia się na trzech filarach badań naukowych: mikrobiomy, plastik i plastisfera oraz łączność krajobrazu morskiego. Projekt AtlantECO zrzesza w dążeniu do tego celu ekspertów i pionierów z Europy, Ameryki Południowej i Afryki Południowej, dysponujących odpowiednimi zasobami, wiedzą i doświadczeniem.

Cel

The ambition of AtlantECO is to develop and apply a novel, unifying framework for providing knowledge-based resources to design policies, support decisions making and engage with citizens to encourage responsible behaviour to manage the Atlantic system and protect its Ecosystem Services (ES) provision. The aim of AtlantECO is to determine the structure and function of Atlantic microbiome in the context of ocean circulation and presence of pollutants, e.g. plastics, to assess its role in driving the dynamics of Atlantic ecosystems at basin and regional scales; its potential of being used as a sensor of ecosystem state and the mechanisms by which it drives the provision of 5ES. This is key to improve our predictions on future provision of ES in the basin and to favour the establishment of a sustainable Blue Growth strategy for an All-Atlantic community. To realise this vision, AtlantECO has four objectives which are to 1) Assess dynamics of Atlantic marine ecosystems, their ES provision and the interplay of both with socio-economic activities; 2 increase knowledge and data on microbiomes, plastics, the plastisphere and carbon fluxes that support ecosystems at basin scale using best practices and integrative sampling strategies, novel genomics, imaging and biogeochemical methods, bioinformatics and modelling approaches; 3) Assess and predict the cumulative impacts of multiple stressors on ecosystem status and dynamics and ES provision, identifying their drivers and role on tipping points, assessing their changes in recovery of ecosystem structures, functions and services, and developing eco-socio-economic models to predict future trajectories and 4) Deploy a systemic strategy to build capacity and transfer knowledge for a seamless engagement between science, industry, policy, and society. To achieve these objectives AtlantECO brings together experts and pioneers from Europe, South America and South Africa with the relevant resources, knowledge and experience.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-BG-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-BG-2019-2

Koordynator

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
Wkład UE netto
€ 750 812,50
Koszt całkowity
€ 750 812,50

Uczestnicy (40)