European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Improving Safety and comfort for kidney transplanted patients by enabling Accurate therapeutic drug monitoring through quantitative Capillary home Sampling

Opis projektu

Zestaw do pobierania próbek krwi w warunkach domowych

Pacjenci po przeszczepie nerki przyjmują leki immunosupresyjne i muszą stale monitorować ich stężenie we krwi, aby mieć pewność, że mieści się ono w tak zwanym „oknie terapeutycznym”. Zespół finansowanego ze środków UE projektu ISACS przeprowadził ocenę wykonalności i opracował biznesplan w zakresie wykorzystania wyrobów firmy Capitainer przeznaczonych do samodzielnego pobierania próbek krwi na potrzeby terapeutycznego monitorowania leków u pacjentów po przeszczepie nerki i wątroby. System jest przenośny, niedrogi i prosty w użyciu, a próbki są przesyłane do szpitala pocztą. Pacjenci po transplantacji nie będą już zmuszeni do częstych wizyt w szpitalu w celu pobrania próbek krwi, a regularne monitorowanie pozwoli zapobiec odrzuceniu narządu.

Cel

Capitainer AB aims to develop a business plan for the broad-scale commercial launch of Capitainer-B – an innovative tool for quantitative blood microsampling. For kidney transplant patients, a new organ eliminates the need of frequent dialysis and improves the quality of life, but to prevent rejection of the new organ by the patient’s own immune system, lifelong treatment with immunosuppressive drugs is necessary. To ensure that the concentration of drugs remain within their therapeutic windows, drug levels are continuously measured through blood testing after transplantation: TDM - Therapeutic Drug Monitoring. Traditional phlebotomy at the hospital consumes substantial resources from the healthcare system and for patients, frequent visits to the hospital/test station is a source of inconvenience. As such, the development of an accurate “use-at-home” blood sampling tool that can alleviate this heavy burden is in great demand. Filling this market gap, Capitainer AB proposes Capitainer-B - a portable, cost effective and easy-to-use microsampling system which enables the patient to take a blood sample at home through a finger prick. The sample can be sent via regular mail to the laboratory for analysis. Our design philosophy was to create a reliable and easy to use tool for monitoring drug concentrations in blood, thereby reducing the risk of organ refusal. From the business perspective, Capitainer-B expands into the market space delineated by the variables of volume accuracy, patient proximity, mobility and low cost. The device has already attracted attention of one EU-based medical centre in Germany (Labor Dessau GmbH) which resulted in a research partnership and low scale sales. In this Phase 1 Project, Capitainer AB intends to prepare a multispectral market feasibility assessment for Capitainer-B. Furthermore, we plan to study the market capacity for the further Capitainer-B-type devices, aiming at providing a comprehensive blood testing platform.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

CAPITAINER AB
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
SOLNA TORG 19
171 45 Solna
Szwecja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00