Skip to main content
European Commission logo print header

Accelerating Water Smartness in Coastal Europe

Opis projektu

Wspieranie gospodarek i społeczeństw rozsądnie używających wody w przybrzeżnych regionach Europy

Gospodarki i społeczeństwa rozsądnie używające wody działają na rzecz unikania niedoboru wody i zanieczyszczeń, zwiększania odporności na zmianę klimatu i zarządzania ryzykiem związanym z wodą. Unijny projekt B-WaterSmart ma na celu przyspieszenie przejścia na gospodarki i społeczeństwa rozsądnie używające wody w przybrzeżnych regionach Europy i świata. Aby tego dokonać, jego uczestnicy zastosują systemowe podejście do innowacji na dużą skalę, pozwalające wybrać, połączyć i zademonstrować rozwiązania dostosowane do potrzeb wielu użytkowników i sektorów. Powstaną też nowe modele biznesowe oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym i rozsądnym używaniu wody. Stworzone zostaną nowe ramy umożliwiające ocenę korzyści w zakresie rozsądnego używania wody i zrównoważonego rozwoju w różnych skalach. Zademonstrowany zostanie także szereg obiecujących technologii w zakresie ponownego wykorzystania wody i odzyskiwania składników odżywczych, jak również inteligentnych aplikacji opartych na danych pomagających w bardziej efektywnej alokacji i wykorzystaniu zasobów.

Cel

B-WaterSmart will accelerate the transformation to water-smart economies and societies in coastal Europe and beyond. We will apply a large-scale systemic innovation approach to select, connect and demonstrate a tailored suite of technology, management and smart data solutions for multiple users and sectors, and create new business models based on circular economy and water-smartness. We bring together six cities and regions as living labs with high ambitions to address water-related challenges and opportunities – Alicante (ES), Bodø (NO), Flanders (BE), Lisbon (PT), East Frisia (DE), Venice (IT) – selected for complementarity of scale, users, sectors and challenges, and for opportunities of mutual learning, replication & upscaling through a network of followers already mobilised. We built each case around the actual problem-owner (water utility, municipality), a research partner, innovative solution providers and market-uptake partners (6 are SMEs), complemented by partners with specific crosscutting expertise (social sciences & humanities, IT, business development, water sector outreach). We will apply a participatory approach for co-creation & implementation of solutions through local Communities of Practice and a joint innovation alliance of problem owners, and develop recommendations for suitable governance models, regulation & policy instruments. We will deliver a novel framework to assess gains in water-smartness and sustainability at different scales. Our cases will demonstrate in real systems, at multiple scales, a range of promising technologies for water reuse/nutrient recovery, and smart data applications for more efficient, safe allocation & use of resources (water, energy, nutrients). For the apps, we build on FIWARE technology to enable interoperability and exchange across sectors, which is key for systemic change. All cases have defined criteria and target values to achieve by the project end and by 2040, and can build on synergies with other funding.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2019-2

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

IWW RHEINISCH-WESTFALISCHES INSTITUT FUR WASSER BERATUNGS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wkład UE netto
€ 294 218,75
Adres
Moritzstrasse 26
45476 Mulheim an der ruhr
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Mülheim an der Ruhr
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 126 093,75

Uczestnicy (37)