Skip to main content
European Commission logo print header

PROjecTing sEa-level rise : from iCe sheets to local implicaTions

Opis projektu

Bliższe spojrzenie na wzajemne oddziaływania pomiędzy atmosferą, oceanami i pokrywą lodową

Wzrost poziomu mórz i oceanów wynikający ze zmian klimatycznych stanowi poważne zagrożenie dla całego świata, które może doprowadzić do utraty pokrywy lodowej na lądzie oraz rozszerzania cieplnego oceanów. W niedalekiej przyszłości rezultaty tych zjawisk będą miały katastrofalny wpływ na regiony przybrzeżne. Wskutek coraz większego wpływu topniejących pokryw lodowych na podnoszenie się poziomu mórz i oceanów rosną obawy decydentów politycznych dotyczące zagrożeń związanych z tym zjawiskiem. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu PROTECT zamierzają zaktualizować dotychczasowe prognozy dotyczące wzrostu poziomu mórz i oceanów, w ten sposób wnosząc cenny wkład naukowy i społeczny. Dzięki temu zamierzają znacząco rozszerzyć obecny stan wiedzy oraz rozbudować modele procesów zachodzących w pokrywach lodowych, a także zaproponować nowe podejście do modelowania oddziaływań pomiędzy atmosferą, oceanami i pokrywą lodową. Projekt PROTECT przyczyni się również do zwiększenia dokładności opracowanych prognoz, oszacowania społecznych skutków wzrostu poziomu mórz i oceanów, a także wyszkolenia nowego pokolenia naukowców zajmujących się tym zagadnieniem.

Cel

Sea-level rise (SLR) is one of the most damaging impacts of climate change, threatening the economy, ecology, and entire existence of coastal regions worldwide. Global-mean sea level has risen by ~8 cm since 1992, with land ice loss and ocean thermal expansion contributing equally. However, the land ice contribution is accelerating, and future SLR is set to become dominated by the highly uncertain behaviour of the Antarctic and Greenland ice sheets. The potential for rapid collapse of these ice sheets, which may already be underway, has made policymakers painfully aware of humanity’s vulnerability to ice-sheet change. PROTECT will push SLR projections beyond the state-of-the-art and have a long-standing scientific and societal impact by (i) significantly improving our understanding and model representation of ice-sheet processes, (ii) providing a step change in modelling the interactions and feedbacks between atmosphere, ocean, and ice sheets, (iii) improving the robustness of the resulting SLR projections, with a clear propagation of uncertainties from global to regional scales, (iv) assessing the societal implications of high-end ice-sheet SLR over decades to centuries, (v) developing and mentoring the next generation of sea-level scientists. Recognizing that developing climate services for coastal adaptation is an iterative process, PROTECT will engage stakeholder knowledge from key EU states vulnerable to SLR, as well as communities from low-lying islands and the Arctic. PROTECT unifies world-leading European experts in cryospheric and climate science, sea-level change, and coastal and societal impacts. This highly interdisciplinary consortium will cover, for the first time, all relevant spatial and temporal scales governing SLR from land ice. PROTECT will provide a solid evidence base needed to implement measures addressing the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations, the European Union Adaptation Strategy, and the UNFCCC Paris Agreement.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2019-2

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 1 493 005,60
Adres
Rue michel ange 3
75794 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (27)