Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

Opis projektu

Wsparcie europejskich społeczności zajmujących się holistycznymi, długoterminowymi badaniami nad ekosystemami

Długoterminowe badania nad ekosystemami mają zasadnicze znaczenie dla poszerzenia naszej wiedzy na temat struktury i funkcji ekosystemów oraz ich długoterminowych reakcji na czynniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Tworzenie sieci, wspólne prace badawcze oraz transnarodowy, zdalny i wirtualny dostęp to trzy główne filary finansowanego przez Unię Europejską projektu eLTER PLUS, który będzie dotyczył utraty różnorodności biologicznej, biogeochemicznej kontroli funkcji ekosystemu, powiązania klimatu z wodą i żywnością oraz systemów społeczno-ekologicznych. Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału badawczego dzięki zaangażowaniu obecnych i nowych użytkowników oraz rozwijaniu badań interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych, jak również wzmocnieniu budowania społeczności i usług.

Cel

Progress in understanding, managing and securing current and future ecosystem functions and services is challenged by fragmented and dispersed ecosystem research, operated using narrow disciplinary perspectives that prevent a holistic understanding of complex eco- and socio-ecological systems. The emerging European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological systems Research Infrastructure (eLTER RI) was evaluated by the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) as having high potential for closing this gap in the European RI landscape.
The primary objective of eLTER PLUS is to open and expand the research capacities and impact of eLTER by engaging current and new users and developing the operations of cross- and transdisciplinary research, exemplified in eLTER Site and Platform design and the RI’s Standard Observation framework. eLTER PLUS will execute a performance test of the emerging RI and assess and strengthen its operations in real time. It will further advance community building and provisioning of services as pursued by the H2020-funded eLTER INFRAIA Starting Community project and related projects. Its focus is on making intensive use of 35 selected sites and platforms in terrestrial, freshwater and coastal ecosystems, combined with observational data from an additional 50 sites, for studying ecosystem and socio-ecological responses to globally-relevant environmental challenges in terms of ecosystem integrity and ecosystem services. Its Whole-Systems approach will derive meaningful scientific and policy-relevant information via co-designed, transdisciplinary research in collaboration with diverse stakeholders at local, regional and EU-scales. Concerted actions also focus on collaboration with peer RIs to maximize synergies, increase efficiencies and catalyze holistic understanding of ecosystem function, and on development of virtual laboratories where in-situ site data are linked with other data sources, e.g. Copernicus.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAIA-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAIA-2019-1

Koordynator

HELSINGIN YLIOPISTO
Wkład UE netto
€ 1 150 638,50
Adres
YLIOPISTONKATU 3
00014 Helsingin Yliopisto
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 150 638,50

Uczestnicy (38)