European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance

Opis projektu

Ochrona prywatności dzięki nauce obywatelskiej

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wprowadziło unijne przepisy, które nakładają na organizacje obowiązek ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa do prywatności wszystkich osób na terytorium UE. Naukowcy-wolontariusze mogą odegrać ważną rolę w zapewnianiu prywatności i zdobywaniu wiedzy na temat informacji, jakie są śledzone w internecie. Zespół finansowanego przez UE projektu CSI-COP zrekrutuje naukowców-wolontariuszy z całej Europy i innych krajów oraz powierzy im zadanie poszukiwania różnych rodzajów trackerów w plikach cookie i aplikacjach. Ponadto opracuje metody ochrony prywatności w procesie gromadzenia danych. Wszyscy naukowcy-wolontariusze zaangażowani w realizację projektu otrzymają materiały szkoleniowe na temat RODO. Celem projektu jest skatalogowanie trackerów oraz stworzenie otwartego internetowego repozytorium.

Cel

The CSI-COP project will investigate GDPR compliance to better understand how far we are being tracked-by-default as we use the Internet visiting websites and apps on our mobile devices. CSI-COP will engage citizen scientists to address the growing concerns in society around privacy issues, and the methods that attempt to ensure integrity in the collection and use of data.
Regardless of background, a community of CSI-COP citizen scientists will be recruited from across Europe and beyond. A series of free-to-attend workshops and a MOOC will be developed with training material to informally educate about GDPR. CSI-COP’s community of citizen scientists will be a) fully trained to explore cookies and apps for embedded trackers, b) supported throughout their research, CSI-COP citizen scientists will investigate cookies on websites they normally visit, and apps on smart devices they use daily, and c) encouraged to record and report to the CSI-COP consortium the number and types of trackers they uncover in cookies and apps.
CSI-COP’s well connected eleven partner consortium made up of seven universities, one non-profit, two SMEs and one Association will promote and support the citizen scientists as role models, with the university partners inviting them post-project as pro-privacy champions.
The unique findings on digital trackers uncovered by the citizen scientists will be systematically mapped by CSI-COP consortium producing a taxonomy of trackers. The tracker taxonomy will be used to create an online repository. The repository will be available as an open-access knowledge resource on trackers embedded in cookies and apps. The knowledge resource will be a tool useful for a variety of stakeholders including data protection researchers, GDPR compliance regulators, tech journalists, software developers, parents, teachers, higher education curriculum developers, and any organisation that provides computers for public use such as libraries.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2019-1

Koordynator

COVENTRY UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 546 787,50
Adres
PRIORY STREET
CV1 5FB Coventry
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
West Midlands (England) West Midlands Coventry
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 546 787,50

Uczestnicy (10)