Skip to main content

Pico-Photonic Forces at the Atomic Scale

Opis projektu

Badania dotyczące oddziaływania światła z pojedynczymi atomami

Głównym celem finansowanego przez UE projektu PICOFORCE jest spułapkowanie światła na poziomie pojedynczych atomów. Prace prowadzone w ramach projektu koncentrują się na umożliwieniu naukowcom przesuwania pojedynczych atomów metali za pomocą światła oraz skręcania, kompresowania i obracania poszczególnych cząsteczek w miarę potrzeb. Uzyskana wiedza powinna zapewnić skokową zmianę w zrozumieniu oddziaływań między jonami, rozpuszczalnikami, cząsteczkami i elektronami, co będzie miało kluczowe znaczenie dla katalizy, elektroniki molekularnej, elektrochemii i nanomontażu.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Wkład UE netto
€ 2 451 402,00
Adres
Trinity Lane The Old Schools
CB2 1TN Cambridge
United Kingdom

Zobacz na mapie

Region
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00

Beneficjenci (1)

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 2 451 402,00
Adres
Trinity Lane The Old Schools
CB2 1TN Cambridge

Zobacz na mapie

Region
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00