European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Assessing cardiac Contractility and Quantification of Underlying mechanisms In vitro via Response in Excitation-contraction coupling

Opis projektu

Ocena „3 w 1” na potrzeby badań pod kątem kardiotoksyczności

Ludzkie indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste zrewolucjonizowały rozwój narządów in vitro oraz modeli chorób. Jednocześnie uświadomiły one, jak potrzebne są bardziej czułe, dokładniejsze i oparte na informacjach odczyty zachowania oraz nieprawidłowego funkcjonowania właściwych dla danych komórek. Badacze z finansowanego ze środków UE projektu ACQUIRE koncentrują się na narzędziach do oceny funkcjonalności kardiomiocytów pozyskanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Głównym celem naukowców jest wprowadzenie na rynek wcześniej opracowanego potrójnego przejściowego systemu oceny. System ten mierzy jednocześnie aktywność elektryczną, wewnątrzkomórkowy przepływ wapnia oraz kurczliwość, oferując multimodalne narzędzie do oceny in vitro toksyczności leków w modelach kardiomiocytów pozyskanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.

Cel

"Academia and industry urgently needs reliable models to study heart failure and toxic effects of drugs on the heart. While new models based on human induced pluripotent stem cell derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs) are now emerging, accurate readouts of cardiomyocyte function fall short of needs. Apart from improving the models biologically, more sensitive, informative and accurate readouts are needed to detect abnormal cardiomyocyte behaviour. Several tools have proven their ability to assess electrical changes or calcium handling in hiPSC-CMs, but they are typically incompatible with 3D tissue models and moreover, there is paucity of appropriate tools to quantify the most important function of myocardium: contraction. Our ERC Advanced Grant STEMCARDIOVASC entailed the development of improved tools for cardiac functionality. One of the most important bioassays developed as an outcome of STEMCARDIOVASC was the Triple Transient Measurement (TTM) System. The TTM System quantifies electrical activity, intracellular calcium flux and contractility simultaneously and is our answer to the challenge of pharma in understanding when and how drugs or diseases affect cardiac contractility using hiPSC-CM models. In this ERC Proof of Concept project “ACQUIRE”, we strive to bring the TTM to a commercial applicable service, and later product. To reach this goal we have set out four aims to come to a Minimum Viable Product: i) increase the flexibility of the system to accommodate a larger variety of optical probes, ii) increase the throughput of the system to compete with current measurement systems, iii) increase user friendliness by integrating software modules for running and analysing measurements and iv) define a route for commercialisation.
Resulting from ""ACQUIRE"" the TTM System can be commercialized as a human cardiac based 3-in-1 assay for cardiotoxicity testing and a novel tool for providing mechanistic insight in the EC coupling for disease modelling and drug discovery."

Instytucja przyjmująca

ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
ALBINUSDREEF 2
2333 ZA Leiden
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (1)