Skip to main content

Nuclear magnetic long-lived state relaxation

Opis projektu

Nowe narzędzia mogą umożliwić wiarygodne przewidywanie czasu trwania polaryzacji magnetycznych spinów jądrowych

Istotną korzyścią płynącą ze stosowania techniki magnetycznego rezonansu jądrowego jest stosunkowo długi czas pozostawania spinu jądrowego w stanie wzbudzenia, co umożliwia lepsze zrozumienie zachowania i ruchu substancji chemicznych. Dotychczas nie dysponowaliśmy metodą wiarygodnego określania czasu trwania relatywnie długich, trwających od kilku minut do kilku godzin, stanów wzbudzonych. Ponadto znajdowanie cząsteczek, które można wykorzystać w charakterze „znaczników” nadal odbywa się po omacku. Finansowany ze środków UE projekt NuMagLongRx zakłada opracowanie zaawansowanych narzędzi obliczeniowych, które ułatwiłyby projektowanie „znaczników” magnetycznego rezonansu jądrowego mogących utrzymać polaryzację spinu przez wiele godzin. Kod przygotowanych w ramach projektu narzędzi będzie otwarty, wraz z nim powstanie dokumentacja, będą prowadzone warsztaty, przygotowane zostaną nagrania instruktażowe, a o wszelkich postępach uczestnicy projektu będą informować w mediach społecznościowych oraz udostępnią w sieci przykłady obliczeń.

Koordynator

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
Highfield
SO17 1BJ Southampton
United Kingdom

Zobacz na mapie

Region
South East (England) Hampshire and Isle of Wight Southampton
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 0,00