European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Strategies for the Exploitation of Anchors for FLoating Offshore Wind Energy Reaping

Opis projektu

Skuteczne kotwice na potrzeby pływających morskich turbin wiatrowych

Morska energia wiatrowa stanowi ekologiczne i odnawialne źródło energii, które jesteśmy obecnie w stanie wykorzystywać dzięki turbinom instalowanym na dnie mórz na płytkich wodach. Technologie pływających turbin wiatrowych, które obecnie są rozwijane przed wprowadzeniem na rynek, mogą pozwolić na znaczący rozwój rynku energii wiatrowej dzięki umożliwieniu wykorzystania głębszych wód i wiatrów charakteryzujących się wyższą prędkością. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu SEAFLOWER prowadzone będą prace nad rozwojem rozwiązań turbin pływających z geotechnicznego punktu widzenia, których celem będzie rozwiązanie niektórych spośród istniejących problemów technologicznych, które uniemożliwiają wykorzystanie energii wiatrowej na głębokich wodach. Celem projektu jest określenie procedury numerycznej, która pozwoli na przechowywanie doświadczenia uzyskanego z sektora energetyki naftowej i gazowej, a także wyników najnowszych badań dotyczących fundamentów kotwicznych, co pozwoli na wykorzystanie ich na potrzeby morskiej energii wiatrowej.

Cel

Actively taking part to the debate on the future energy supply in Europe, SEAFLOWER proposes strategies to exploit anchor foundations for floating offshore wind turbines. Effective solutions can be drawn from the offshore oil and gas industry, where they have been made available over the last three decades. Offshore wind energy developments have distinct requirements on anchoring systems, and a systematic study to aid with a rational transfer of technology between the two energy sectors has not yet been undertaken. SEAFLOWER focuses on this, through a Finite Element (FE) study built on a rich database of consistent experimental evidences. To account for the uncertainties intrinsic to any offshore foundation problems and any technology transfers, an innovative probabilistic framework is used, using meta-modelling techniques. The objective is to define a numerical procedure that can store past experience on anchor foundations and make it available to the needs of the floating offshore wind market. SEAFLOWER addresses the actual phase of FOWT pre-commercial development and the procedure overall contributes towards overcoming the actual technical barriers to the deployment of offshore wind in deep waters. The research builds on the collaboration of internationally renowned institutions: the Centre for Offshore Foundation Systems, University of Western Australia (COFS, outgoing, Supervisor Christophe Gaudin), the National Institute for Environmental Science and Research, Université Grenoble Alpes (IRSTEA, secondment, supervisor Franck Bourrier) and the Department of Civil, Chemical, Environmental, and Materials Engineering, University of Bologna (DICAM, return, supervisor Laura Govoni). With SEAFLOWER, through continuous research and training, the experience researcher also challenges his ambitious plan to forge a career in academia, building new knowledge on his competences and skills, while tackling one to the most important societal issues of our century.

Koordynator

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA
Wkład UE netto
€ 257 209,92
Adres
VIA ZAMBONI 33
40126 Bologna
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Bologna
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 257 209,92

Partnerzy (1)