European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Land Degradation Neutrality: Towards an Earth Observation-based Early Warning System for Savannah Degradation

Opis projektu

Monitorowanie stopnia degradacji sawanny

Sawanna, formacja pokrywająca ponad połowę kontynentu afrykańskiego, jest domem dla wielu wyjątkowych gatunków roślin i zwierząt. Te otwarte równiny rozsiane są na obszarach ciągnących się kilometrami, zaś rosnącym tam w dużych odstępach od siebie drzewom zagraża wycinka, rozwój infrastruktury, przekształcanie obszarów dzikich w rolnicze oraz nadmierny wypas zwierząt gospodarskich. Ponieważ ograniczenie produktywności suchego środowiska sawanny wiąże się z poważnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi, ONZ bije na alarm i nadaje wysoki priorytet działaniom mającym na celu dokładne określenie stopnia degradacji sawanny. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu SAV-ECO, opierając się na ogólnodostępnych danych satelitarnych z pomiarów optycznych i radarowych, wykorzystają nowoczesne metody teledetekcji do mapowania i monitorowania udziału drzew w pokryciu całego południowego obszaru sawanny afrykańskiej. Zespół projektu opracuje ponadto narzędzie monitorujące do identyfikacji procesów leżących u podstaw degradacji gruntów, takich jak naruszanie granicy buszu i wylesianie.

Cel

Savannahs are important ecosystems that are found on almost half of the African continent. Unfortunately, they undergo massive conversions and are affected by land degradation processes leading to a decline in the ecosystem services they provide to some of the continent’s poorest and most vulnerable human populations. Reductions in the productivity of dryland savannahs have major social and political implications, and the United Nations (UN) has labelled the accurate quantification of savannah degradation as of high priority.

Monitoring the woody component of savannah land cover is, therefore, needed to enhance the understanding of broad-scale changes in savannahs & their relationship with ecosystem degradation. Over large scales, this can only be achieved in a cost-effective manner using Earth Observation (EO) technologies. The development of SAV-EO is, therefore, proposed which will employ novel remote sensing methodologies, based on thousands of freely-available optical & radar satellite data for the mapping & monitoring of fractional woody cover over the entire southern African savannah region (1,500,000km2). A monitoring tool that identifies underlying land degradation processes, such as bush encroachment & deforestation, will also be devised based on a dense time-series analysis approach using all available data from the 45-year long Landsat archive. Another objective of SAV-EO is to provide an advancement in the design of operational indicators for the assessment & monitoring of land degradation, within the Land Degradation Neutrality framework suggested by the UN, in order to achieve the target of the Sustainable Development Goals to combat desertification by the 2030.

The innovative algorithms, data & outputs will be made available open-access via a bespoke web-GIS platform & numerous dissemination & communication activities, thus providing an invaluable resource for scientists & policy makers alike.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

THE MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
OXFORD ROAD ALL SAINTS BUILDING
M15 6BH Manchester
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
North West (England) Greater Manchester Manchester
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 224 933,76