Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Leaf-inspired nanocellulose frameworks for next generation photosynthetic cell factories

Opis projektu

Bardziej zrównoważone chemikalia z fotosyntetycznych fabryk komórek

W związku z rozwojem nowoczesnej biotechnologii mikroorganizmy glonowe (stosowane obecnie w wielu dziedzinach) mają duży potencjał jako wydajne fotosyntetyczne „fabryki komórek”, szczególnie jako źródło taniej energii odnawialnej i chemikaliów. Przemysłowa biotechnologia glonowa w fabrykach komórek potrzebuje jednak nowych rozwiązań, które umożliwią poprawę wydajności produkcji. Z tych względów finansowany przez UE projekt FuturoLEAF połączy koncepcję architektury funkcjonalnej z nanocelulozowych bloczków konstrukcyjnych z anatomią i funkcjami wzorowanymi na liściach roślin, aby stworzyć nową technologię biokatalizatorów glonowych, pozwalającą na skuteczne wychwytywanie CO2 i produkcję biopaliw i chemikaliów z wykorzystaniem energii słonecznej. Maksymalizacja wykorzystania światła, wychwytywanie CO2 i usprawnienie transportu fabryk komórek umożliwią uzyskanie większej szybkości przekształcania substratu w produkt. System FuturoLEAF zostanie przetestowany i oceniony na 3. poziomie gotowości technologicznej.

Cel

FuturoLEAF envisions to exploit know-how in nanocellulose materials and cell biology to revolutionize the field of industrial algal biotechnology by conceptually renewing tailored solid-state cell factories. FuturoLEAF introduces algal-based biocatalysts with functional architecture formulated from nanocellulose building blocks and designed on the principles of plant leaf anatomy and function. Knowledge of bio-based materials science and photosynthesis will be integrated with achievements of synthetic biology and biomolecular engineering to conceive the new technology efficient in capturing CO2 and producing solar-driven biofuels and chemicals. The FuturoLEAF biocatalysts will gain high production efficiency by tailoring nanocellulose matrix performance with utilisation of its highly specific water interactions, resulting in tunable porosity and transport properties. Directed self-assembly as a tool to locate and attach photosynthetic cells in the matrix by their native interaction potential will further improve the performance. The system will maximise light utilization and CO2 capturing by providing controllable influx/efflux of moisture, gases, nutrients, products and substrates, leading to next generation photosynthetic cell factories with high catalytic turn-over time. In addition, the solid-state nature of the system will enable effortless logistical transportation of cell factories without having to move large amounts of water in contrast to current suspension cultures. The FuturoLEAF architecture will be tested under changing environment in a fixedbed high-cell density photobioreactor, which is designed for simulating behaviour of the plant with gas-to-liquid interphase production environment. The proof of the concept will involve evaluation of the approach at TRL3 level in a photobioreactor functioning in continuous mode. FuturoLEAF proposes a significant step away from dependency of fossil sources, towards sustainable energy and chemicals production.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Koordynator

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Wkład UE netto
€ 946 856,25
Adres
TEKNIIKANTIE 21
02150 Espoo
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 946 856,25

Uczestnicy (6)