European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A highly accurate breast cancer diagnostic test for effective personalized treatment and assessment of therapy response.

Prawa własności intelektualnej

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: CN 113366118 A
Data: 2021-04-29
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: 3, 114,689
Data: 2021-03-29
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: 10-2021- 7011706
Data: 2021-04-20
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: 28 2067
Data: 2021-04-05
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: CN 113366118 A
Data: 2021-04-29
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: JP 2021-543574
Data: 2021-04-02
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: JP 2021-543574
Data: 2021-04-02
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: 17/ 282,725
Data: 2021-04-02
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: 28 2067
Data: 2021-04-05
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: 77 4986
Data: 2021-04-13
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: 11202103466 T
Data: 2021-04-05
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: 77 4986
Data: 2021-04-13
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Method for diagnosing diseases using multiplex fluorescence and sequencing

Numer wniosku/publikacji: BR 112021006454-0
Data: 2021-04-05
Wnioskodawca/wnioskodawcy: MULTIPLEXDX S.R.O.

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników