Skip to main content

Real-time analysis of ribosomal frameshifting and its impact on immunity and disease

Opis projektu

Badanie rybosomalnych przesunięć ramek odczytu w komórkach ludzkich

Wiele wirusów, między innymi HIV, wykorzystuje proces zwany rybosomalnym przesunięciem ramki odczytu (ang. ribosomal frameshifting, PRF), który polega na przesunięciu rybosomu na inną pozycję podczas syntezy białek. Zmienia to jego kod i prowadzi do powstania różnych białek z tego samego mRNA, co dodaje kolejny poziom do regulacji ekspresji genów. Zespół finansowanego przez UE projektu T-FRAME chce zbadać PRF w komórkach ludzkich i rozpoznać czynniki regulujące ten proces. W tym celu naukowcy wykorzystają ludzkie limfocyty T i HIV-1 jako systemy modelowe do badania wpływu PRF na rozwój zakażenia i działanie odporności nieswoistej. Wyniki ich prac dostarczą nowej wiedzy dotyczącej tej alternatywnej dla standardowego dekodowania metody, przygotowując grunt pod opracowanie nowych terapii przeciwwirusowych.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR INFEKTIONSFORSCHUNG GMBH
Wkład UE netto
€ 1 499 852,00
Adres
Inhoffenstrasse 7
38124 Braunschweig
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Niedersachsen Braunschweig Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Beneficjenci (1)

HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR INFEKTIONSFORSCHUNG GMBH
Niemcy
Wkład UE netto
€ 1 499 852,00
Adres
Inhoffenstrasse 7
38124 Braunschweig

Zobacz na mapie

Region
Niedersachsen Braunschweig Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Środki z innych źródeł
€ 0,00