European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

DIH-World - Accelerating deployment and matureness of DIHs for the benefit of Digitisation of European SMEs

Opis projektu

Wzmacnianie regionalnych ośrodków innowacji cyfrowych w celu przyspieszenia cyfryzacji europejskich MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą czerpać znaczące korzyści z wdrażania technologii cyfrowych, jednak zaledwie nieliczne spośród nich mają stosowną wiedzę i dostęp do środków. Celem uczestników finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu DIH-World jest przyspieszenie wdrażania zaawansowanych technologii cyfrowych przez europejskie MŚP działające w sektorze produkcji. Zespół zamierza również wspomagać przedsiębiorstwa w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej i docieraniu na globalne rynki, zwiększając tym samym możliwości regionalnych ośrodków innowacji cyfrowych w całej Europie. W tym celu zespół zamierza zaoferować ośrodkom dostęp do zharmonizowanych narzędzi, sprawdzonych technologii oraz skutecznych metodologii, inteligentnych źródeł finansowania oraz bogatych zasobów szkoleniowych. Dzięki rozwojowi ośrodków innowacji cyfrowych uczestnicy zamierzają umożliwić im wykorzystanie możliwości europejskich sieci innowacji, a także ich zasobów w celu wspierania lokalnych MŚP.

Cel

DIH-World aims to accelerate the uptake of advanced digital technologies by European manufacturing SMEs in all sectors and support them in building sustainable competitive advantages and reaching global markets strengthening the capacities of regional DIHs, particularly in underrepresented regions across Europe. As intermediaries of successful local SME digital transformation, DIH World, aims at providing DIHs, access to harmonised tools, well proven technologies, effective methodologies, sound knowledge, smart investment sources, rich training assets and overall a vibrant innovation environment. The final aim is to accelerate the matureness of DIHs and the development of their collaboration capabilities, and avoid a DIH divide due to lack of access to technologies, skills, networks, investment and infrastructures with special emphasis in underrepresented regions; so they can capitalise and leverage on the European DIHs Networks their resources and facilities for the benefit of their local SMEs. This will be achieved thanks to the: DIH-World platform, that will provide a full coverage of the services needed by the DIHs and the SMEs willing to identify the right DIH for them, the DIH-Academy that will provide the tools to train DIHs and bring them to the next level, Open calls for experiments, that will provide sufficient technological support to SMEs and midcaps. As well as with a broad geographical coverage, with more than 26 countries to be covered in Europe including specific activities to involve regional and national actors in the DIH network.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-DT-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-DT-2019-2

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

CONSULTORES DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA SA
Wkład UE netto
€ 300 125,00
Adres
CARRETERA ASUA LA AVANZADA 6
48930 Getxo Bizkaia
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Noreste País Vasco Bizkaia
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 428 750,00

Uczestnicy (42)