European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ECO-innovative Energy FACTory Management System based on enhanced LCA and LCCA towards resource-efficient manufacturing

Rezultaty

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników