Skip to main content
European Commission logo print header

A plug and play PHOTOnics based bioSENSing platform for salmon pathogen detection

Opis projektu

Oparta na fotonice i bioczujnikach platforma pozwoli na wykrywanie patogenów w akwakulturach ryb

Zero głodu to jeden z głównych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, których realizację zakłada Agenda 2030, zakładający eliminację głodu i niedożywienia oraz zapewnienie dostępu do bezpiecznej, zdrowej żywności w ilości zaspokajającej potrzeby wszystkich ludzi. Choć akwakultura jest jednym z najbardziej wydajnych źródeł żywności, opiera się na kontrolowanych środowiskach wodnych i wymaga zapewnienia zdrowych warunków. W praktyce oznacza to, że środowisko życia ryb musi być stale monitorowane przy pomocy zaawansowanych bioczujników. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu PHOTO-SENS zamierza połączyć przełomową technologię bioczujników oraz procedury zwiększania skali, a także doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie akwakultury, by stworzyć platformę diagnostyczną monitorującą występowanie patogenów atakujących łososie, a także zbiór patogenów związanych z akwakulturą. Prace w ramach projektu obejmą także analizę możliwości produkcji tej technologii na szerszą skalę.

Cel

The UN's 2030 Agenda, adopted by world leaders in 2015, represents the new global sustainable development framework and sets 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Foremost is the Zero Hunger SDG, which seeks to end hunger and malnutrition, and ensure access to safe, nutritious, and sufficient food. One of the most productive and efficient sources remains aquaculture, which is the process of rearing, breeding, and harvesting of aquatic species, in controlled aquatic environments, like the oceans, lakes, rivers, ponds, streams and purpose built Recirculating Aquaculture systems (RAS). According to the UN’s Food and Agriculture Organization (FAO), aquaculture is growing faster than any other major food production sector, with 50% of all sea food consumed is obtained by aquaculture.

We are currently standing at a critical juncture to maintain healthy aquaculture conditions. To do so we need to continuously monitor the living environments of the fish and apply cutting edge bio-sensing to safeguard these fish farms and therefore our food security. The current consortium brings together the latest in biosensor technology, scaling up procedures, and aquaculture expertise, to safeguard our food security in the present and future years. By becoming an aquaculture pathogen testing hub and bringing to market a working diagnostic platform monitoring salmon pathogens, the consortium [Surfix (NL), Phix (NL), TunaTech (DE), CSEM (CH), and LRE Medical (DE)] aims to provide a long-term solution to ensure our collective food security.

This project will build upon the BIOCDx project (ID: 732309) which successfully delivered a working prototype, however, due to lack of scalability, the overall costs of the biosensor remained very high (~€500/chip). Thus, the principal aim of PHOTO–SENS is to investigate scalable production of this technology (to reduce the costs 10 fold; €50/chip), and validation with an end–user in the aquaculture market.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

CSEM CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Wkład UE netto
€ 563 630,63
Adres
Rue jaquet droz 1
2000 Neuchatel
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Espace Mittelland Neuchâtel
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (4)