European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Evaluation of costs of national registration procedures in traditional and biotechnological plant breeding programmes

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

AGRICULTURAL RESEARCH DEPARTMENT
Wkład UE
Brak danych
Adres
45,Bornsesteeg 45
6700 AE WAGENINGEN
Niderlandy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych