European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Audit and evaluation of the present status and commercial prospects of european crop biotechnology

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

BioBridge, BioBusiness Development Consultancy
Wkład UE
Brak danych
Adres
45 St Barnabas Road
CB1 2BX Cambridge
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych