European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Structure-Function Relationships of the APOA-I Protein: a Multidisciplinary Approach to the Molecular Basis of Atherosclerosis

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

Data not available

Koordynator

Institute of Molecular Biology and Biotechnology
Wkład UE
Brak danych
Adres
PO Box 1527
71110 Heraklion
Grecja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych