European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Thematic Network on Woodmodification

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

Bureau Otto A. Jansen & Partners
Wkład UE
Brak danych
Adres
18-B,Hessenweg
3835 PJ Stoutenburg
Niderlandy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych