CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovative systems for the control of microbiological activity in coolant systems found in sme engineering workshops

CelThe industrial objective of the proposed RTD is to develop a low cost the technology into those same domestic markets.

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

EAW - Exploratory awards

Koordynator

Hanovian Limited
Wkład UE
Brak danych
Adres
145,Farnham Road 145
SL1 4XB Slough - Berkshire
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (1)