European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Formation, stability and photophysics of fullerenes

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V.
Wkład UE
Brak danych
Adres
Max-Born-Strasse 2a
12489 BERLIN
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (7)