European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-15

MODELISATION THERMODYNAMIQUE DES PHENOMENES GEOCHIMIQUES LIES A L'INJECTION EN GEOTHERMIE