CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-14

Thermal and optical switching of molecular spin states

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

Johannes Gutenberg Universität Mainz
Wkład UE
Brak danych
Adres
Johann Joachim Becherweg 24
55099 Mainz
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (9)