European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-07

Mechanisms and regulation of chromosome separation during mitosis in yeast

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Wkład UE
Brak danych
Adres
Meyerhofstraße 1
69117 Heidelberg
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (8)