European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-14

Political Representation and Party Choice in the European Union

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

UNIVERSITAET MANNHEIM
Wkład UE
Brak danych
Adres
L 7, 1
68161 MANNHEIM
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (11)