European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-07

Software toolkit for usability design in European SME organisations

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

Springfield Publishing Ltd
Wkład UE
Brak danych
Adres
Springfield House
LL11 5HW Llanfynydd
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych