European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Characterisation of male-specific dna markers in papaya

Cel

Characterisation of male specific DNA markers in Papaya

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

N/A
Wkład UE
Brak danych
Adres


Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych