European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Chitosan-mediated transfection of intestinal mucosa with genes involved in iron absorption.

Cel

We will investigate the physiological function of novel genes involved in iron absorption in the animal in vivo, by using chitosan coated DNA nanoparticles to transfect genes directly into the mucosal cells of the small intestine of mice.

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

KING'S COLLEGE LONDON
Wkład UE
Brak danych
Adres
Coldharbour lane 123
SE5 9NU LONDON
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych