Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-15

STUDIES ON NON-SELF RECOGNITION PROCESSES IN INVERTABRATES WITH PARTICULAR REFERENCE TO PARASITE/HOST INTERACTIONS

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Swansea University
Wkład UE
Brak danych
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (1)