Skip to main content

Original design & manufacturing of a New Upstream Rotating Measurement System for gas turbine exhaust gases studies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odpowiednie chłodzenie usprawniające pomiary

Badanie gazów wylotowych podczas opracowywania komór spalania przeprowadzane jest zwykle przy użyciu systemów pomiarowych umieszczanych za silnikiem. Innowacyjny projekt koncepcyjny umożliwia wyeliminowanie tego nieprzyjaznego środowiska i niesie obietnicę zwiększenia niezawodności komponentów testowych oraz wyników testów.

Zmiana klimatu i środowisko

Koncepcje pierścieniowych komór spalania często znajdują zastosowanie w projektach nowych samolotów, a także helikopterów. Coraz większego znaczenia nabiera element kontroli jakości obejmujący badanie gazów wylotowych z komory spalania. Do zapewnienia akceptowalnych stężeń zanieczyszczeń, prędkości, temperatury oraz ciśnienia niezbędna jest instalacja testowa, której system pomiarowy nie zwiększa niepewności pomiarów. Tradycyjne systemy testowe umieszczane są za komorą spalania, w związku z czym komponenty poddawane są ekstremalnym warunkom, w tym temperaturom przekraczającym 2000 stopni Fahrenheita. Tak wysokie temperatury mogą wpływać na działanie czujników. W ramach finansowanego przez UE projektu NURMSYS naukowcy opracowali metodę alternatywną, która jest elegancka w swej prostocie i polega na umieszczeniu systemu pomiarowego przed komorą spalania. System składa się z modułu mechanicznego oraz konstrukcji do pobierania próbek, a także z opracowanego specjalnie na potrzeby tego systemu oprogramowania sterującego Labview, które służy również do gromadzenia danych. Pomyślne wdrożenie innowacyjnego obrotowego systemu pomiarowego wymagało zastosowania uszczelek obrotowych, zapewniających szczelność podczas szybkich obrotów. W tym przypadku uszczelki obrotowe usprawniają cyrkulację zarówno gazów, jak i wody do chłodzenia, a także umożliwiają pobieranie niezależnych próbek gazów. System powstały w ramach projektu NURMSYS zapewnia producentom komór spalania możliwość oceny gazów wylotowych podczas testów w fazie opracowania. Według oczekiwań jego komercyjne wdrożenie przyspieszy opracowanie komór spalania przyjaznych dla środowiska, co przyniesie korzyści producentom z UE, a także środowisku.

Słowa kluczowe

Gazy wylotowe, komora spalania, system pomiarowy, pierścieniowy, przed, uszczelki obrotowe, woda do chłodzenia, komory spalania przyjazne dla środowiska

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania