Skip to main content

Smart Technologies for Transport Safety - Innovation Cluster Nesting

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przyszłość inteligentnych mostów

Naukowcy z UE opracowali i przetestowali nowe inteligentne mosty. Wyposażone w czujniki konstrukcje aktywnie kontrolują drgania i diagnozują wszelkie problemy po wypadkach.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe
Bezpieczeństwo

W ramach projektu SMART-NEST (Smart technologies for transport safety – Innovation cluster nesting), finansowanego ze środków UE, opracowano nową klasę inteligentnych konstrukcji przeznaczonych do zastosowań w transporcie. Konstrukcje te w sposób częściowo aktywny kontrolują drgania, a także chronią się przed krytycznymi lub nieprzewidywalnymi obciążeniami. Potrafią też dokonywać samodzielnej diagnostyki po wypadkach. Zespół opracował również nowe techniki służące do wykrywania uszkodzeń i obciążeń konstrukcji oraz nowe strategie adaptacji konstrukcji. Dopracowano odpowiednie inteligentne czujniki i układy elektroniczne, a także techniki samodzielnej diagnostyki. Sprzęt zademonstrowano w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających, informacje z oddalonego mostu ilustrującego koncepcję adaptacyjnego pochłaniania uderzeń były przekazywane do Centrum. Projekt umożliwił 23 badaczom udział w 37 międzysektorowych delegacjach, o łącznej długości 164 osobomiesięcy. Wymiany te były dla uczonych okazją do zdobycia nowych umiejętności, zwiększenia szans zawodowych i przekazywania wiedzy. W ramach projektu odbyły się również szkolenia uzupełniające. Owocem prac są dwa europejskie i dziesięć polskich wniosków patentowych. Nowe metody i technologie powstałe dzięki projektowi SMART-NEST umożliwiają samodzielne monitorowanie i diagnostykę stanu bezpieczeństwa obiektów transportowych, takich jak mosty. Konstrukcje takie reagują w sposób adaptacyjny na drgania, co oznacza mniejsze wymagania i koszty związane z konserwacją.

Słowa kluczowe

Inteligentne mosty, drgania, SMART-NEST, technologie inteligentne, transport, bezpieczeństwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania