Skip to main content

Semantic EnrichmEnt of trajectory Knowledge discovery

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystać informacje o lokalizacji urządzeń mobilnych

Wzorce przemieszczania się sygnałów naszych urządzeń mobilnych mogą przydać się w wielu dziedzinach. W efekcie prowadzone są nowe badania dotyczące wykorzystania bogactwa danych pochodzących z tych urządzeń.

Gospodarka cyfrowa

Technologia komórkowa rozwija się w niezwykle szybkim tempie, przynosząc ludziom wiele różnych korzyści. Dane dotyczące na przykład przemieszczania się telefonów mogą pomóc w kierowaniu ruchem ulicznym i w zarządzaniu transportem. W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu SEEK (Semantic enrichment of trajectory knowledge discovery) badali możliwości usprawnienia gromadzenia danych związanych z trajektorią urządzeń mobilnych. Prace koncentrowały się na aspekcie semantycznym (znaczeniu) ruchu, aby umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie danych i zastosowanie ich w różnych dziedzinach. Zespół zidentyfikował kilka potencjalnych zastosowań oraz zbadał optymalne sposoby przetwarzania danych, w tym techniki filtrowania, manipulowania, wzbogacania, przechowywania i analizowania danych o ruchu. Do tego celu wykorzystano tzw. magazyn danych, gromadzący nowo zdefiniowanie trajektorie semantyczne. Dokładniej mówiąc, uczestnicy projektu przyjrzeli się dokładnie semantycznemu odkrywaniu wiedzy. Uczeni zbadali konkretne metody odkrywania wiedzy, aby uwzględnić sens trajektorii, a nie tylko samą trajektorię. Wymagało to eksploracji różnych właściwości trajektorii, jak również określenia nowych metod obróbki końcowej i wizualizacji, które pozwalają uzyskać bardziej sensowne informacje. Ponadto w projekcie SEEK zbadano aspekty społeczne ruchu urządzeń. Uczeni przyjrzeli się sieciom społecznym i interakcjom trajektorii, które stanowią nowy i bardzo ciekawy przedmiot badań. Owocem projektu jest między innymi prototyp cyfrowego biura podróży TripBuilder, który umożliwia turystom wybieranie optymalnej trasy. W tym celu aplikacja wyważa zainteresowania indywidualnych użytkowników i czas, jakim dysponują, z "mądrością tłumu", czyli informacjami zbiorczymi uzyskanymi z Wikipedii oraz serwisów Flickr i Google Maps. Inną aplikacją jest ComeWithMe, która analizuje trajektorie samochodów w miastach w celu określenia możliwości skorzystania z carpoolingu w zależności od celu podróży, z uwzględnieniem elastyczności użytkownika. Informacje o rezultatach omawianych prac przekazano zainteresowanym stronom za pośrednictwem warsztatów, czasopism i konferencji. Technologia ta oraz wiedza mogą przynieść liczne korzyści różnym sektorom i dziedzinom, od transportu i turystyki po biznes i bezpieczeństwo.

Słowa kluczowe

Urządzenia mobilne, trajektorie semantyczne, cyfrowe biuro podróży, mądrość tłumu, carpooling

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania