Skip to main content

Intelligent Sensor Network and System Technologies for Fish Farming

Article Category

Article available in the folowing languages:

Systemy informacyjne w akwakulturze

Zespół badaczy europejskich i chińskich przyjrzał się hodowli ryb w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów czujników. Kluczowym osiągnięciem było stworzenie pojazdu zdalnie sterowanego umożliwiającego monitorowanie jakości wody i wspomagającego podejmowanie decyzji.

Gospodarka cyfrowa
Żywność i zasoby naturalne

Typowe problemy, z jakimi borykają się gospodarstwa akwakultury, to mało wydajne gromadzenie informacji i niedokładne monitorowanie bieżącej jakości wody. Wcześniejsze prace chińsko-europejskiego Centrum Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych dla Rolnictwa (CICTA) zaowocowały zaprojektowaniem systemu zdalnego monitorowania rozwiązującego te problemy. W ramach finansowanego przez UE projektu SENSORFISH (Intelligent sensor network and system technologies for fish farming) zajęto się dalszym rozwijaniem systemu CICTA. Innowacja polegała tu na połączeniu inteligentnych czujników z technologiami komunikacyjnymi w celu zarządzania produkcją w akwakulturze. Prace konsorcjum objęły też promowanie kontaktów i współpracy między partnerami z Kanady, Chin, UE i Stanów Zjednoczonych. Rozpoczęto od zebrania różnego rodzaju informacji przydatnych dla zainteresowanych stron. Badacze ankietowali 84 hodowców ryb z 16 prowincji Chin i dodatkowo przeprowadzili 16 rozmów lokalnych. Pozwoliło to ustalić potrzeby chińskich hodowców ryb w zakresie bieżącego monitorowania i sterowania. Następnie zajęto się zaawansowanymi metodami pomiaru i technologiami produkcji czujników inteligentnych. Zdefiniowano protokoły dla czujników, identyfikując przy tym nowe systemy operacyjne, metody przechowywania danych i komponenty sprzętowe. Jedną z wprowadzonych innowacji była nowa platforma czujników dla pojazdów zdalnie sterowanych umożliwiająca trójwymiarowy pomiar jakości wody w gospodarstwach akwakultury, morzach i kanałach. Dane generowane przez pojazd zdalnie sterowany wspomagają monitorowanie bieżącego stanu i podejmowanie decyzji. Badacze zaprojektowali wydajne strategie inteligentnego monitorowania, które posłużyły do szacowania nieznanych przepływów i stężeń w systemie recyrkulacji, ilustrowania dynamiki zjawisk i kontrolowania parametrów. Opracowano też zaawansowane strategie kontroli pozwalające zapewnić bezpieczeństwo, wydajność i opłacalność hodowli ryb. Rozwijano system analizy obrazu służący do liczenia ikry łososia i określania, czy młode osobniki już przystosowały się do życia w słonej wodzie. To innowacyjne rozwiązanie ułatwia ustalanie, czy młode łososie są już gotowe na przeniesienie do sadzów morskich. Partnerzy konsorcjum opracowali również boję sensorową do oceny jakości wody. Urządzenia takie zainstalowano w trzech gospodarstwach norweskich, gdzie wspomagały one codzienne zarządzanie hodowlą. Nowe technologie zdalnych czujników opracowane w toku projektu SENSORFISH pozwalają usprawniać zarządzanie w akwakulturze. Dzięki temu gospodarstwa hodowli ryb powinny stać się wydajniejsze i bardziej produktywne.

Słowa kluczowe

Akwakultura, hodowla ryb, pojazd zdalnie sterowany, SENSORFISH, inteligentny czujnik

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania