Skip to main content

Hybrid Quantum Electrical Circuits

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe laboratorium prowadzi badania kwantowe na najwyższym poziomie

Dzięki środkom unijnym naukowcy utworzyli nowe laboratorium i rozpoczęli badania nad możliwościami wykorzystania systemów kwantowych w nowych technologiach przetwarzania informacji kwantowych.

Gospodarka cyfrowa

Hybrydowe obwody kwantowe łączą różne systemy fizyczne, wykorzystując ich zalety i umożliwiając tworzenie nowych technologii kwantowych. W ramach projektu HYBRIDQCIRCUITS (Hybrid quantum electrical circuits) dokonano znaczących postępów w dziedzinie urządzeń hybrydowych wykorzystujących atomy, spin elektronów i mikrofale. Unijny grant pozwolił na sfinansowanie budowy nowego laboratorium na Uniwersytecie w Oxfordzie, na którym badano sposoby na połączenie elementów fizyki atomowej, optyki kwantowej i fizyki materii skondensowanej w jednym obwodzie. Specjalistyczne wyposażenie umożliwiło naukowcom prowadzenie mikrofalowych eksperymentów na kwantowych obwodach elektrycznych w bardzo niskich temperaturach. Uczestnicy projektu HYBRIDQCIRCUITS skupiali się na mikrofalach i wykazali ich potencjał jako elementów obwodów kwantowych. Te fale akustyczne, poruszające się wzdłuż powierzchni kryształów piezoelektrycznych, są już używane w urządzeniach elektronicznych, takich jak rezonatory i filtry. Urządzenia te można z łatwością obsługiwać w systemie kwantowym. Co więcej, można je sprzęgać z układami nadprzewodzącymi. Inny z badanych aspektów dotyczył sposobu integracji nanorurek węglowych w kwantowych obwodach elektrycznych. Nanorurki węglowe to rurki z czystego węgla, mające średnicę zaledwie kilku nanometrów. Ponieważ mogą przenosić prąd elektryczny, tak jak przewody metalowe, są proponowane jako przewody o skali molekularnej do budowy układów elektronicznych. Omawiana inicjatywa umożliwiła prowadzenie ważnych badań w rozwijającej się dziedzinie komputerów kwantowych. Niegdyś uważano, że budowa komputerów kwantowych nie jest praktycznie możliwa, ale teraz jesteśmy coraz bliżej stworzenia prawdziwych urządzeń.

Słowa kluczowe

HYBRIDQCIRCUITS, kwantowe obwody elektryczne, obwody nadprzewodzące, nanorurki węglowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania