Skip to main content

Development of 3D digital glasses for enhancing mobility of visually impaired people to open strategic product lines for participant SMEs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomoc 3D dla osób słabowidzących

Opracowano nowe narzędzie cyfrowe, które pomoże osobom słabowidzącym widzieć lepiej i zwiększy ich mobilność oraz podniesie jakość życia. Narzędzie można dostosować do objawów chorobowych użytkownika.

Gospodarka cyfrowa

W ramach projektu DIGIGLASSES (Development of 3D digital glasses for enhancing mobility of visually impaired people to open strategic product lines for participant SMEs) opracowano okulary 3D, które zapewniają użytkownikom widzenie stereoskopowe, umożliwiając im ocenę odległości w terenie. Partnerzy konsorcjum nakreślili specyfikacje funkcjonalne systemu w odniesieniu do okularów cyfrowych. Następnie opracowali sprzęt i oprogramowanie niezbędne do uzyskania pożądanych funkcji, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości optymalizacji i regulacji. Badacze zaprojektowali następnie część optyczną systemu, która umożliwia użytkownikom widzenie obrazu przed nimi z odpowiedniej odległości. Członkowie konsorcjum przygotowali procedury produkcyjne i skontaktowali się z producentami, aby stworzyć prototypy. Trójwymiarowe okulary są niedrogie, stylowe i funkcjonalne. Animację wideo pokazującą koncepcję okularów zamieszczono w serwisie YouTube i na Facebooku, a także na stronie internetowej projektu. Badaczom udało się pomyślnie zrealizować wszystkie zadania i zademonstrować kompletny system DIGIGLASSES: sprzęt i oprogramowanie wraz z hełmem wideo (HMD), kamerą HMD, systemem optycznym, modułem przetwarzania obrazu DSP (sprzęt i wbudowane oprogramowanie) oraz oprogramowanie konfiguracyjne na komputer PC. Drugi i trzeci rezultat projektu to innowacje same w sobie nadające się do wprowadzenia na rynek. Na przykład, system HMD i oprogramowanie do konfiguracji, oparte na wiedzy na temat odpowiednich procesach modyfikacji obrazu, można sprzedawać jako oddzielną technologię. Rozwiązanie DIGIGLASSES ułatwi osobom słabowidzącym zdobywanie zatrudnienia oraz pracę w różnego rodzaju środowiskach. Wynalazek wypisuje się doskonale w światowe trendy demograficzne. Ten zaawansowany technologicznie produkt może służyć osobom niedowidzącym na całym świecie, pomagając w poprawie jakości życia.

Słowa kluczowe

Osoby niedowidzące, choroby oczu, cyfrowe okulary, widzenie stereoskopowe, hełm wideo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania