Skip to main content

Innovative Open-Source Platform for Seamless Healthcare Device Marketing and Configuration

Article Category

Article available in the folowing languages:

Premiera rewolucyjnej platformy ochrony zdrowia

Bardzo obiecująca europejska platforma internetowa do wspomagania osób starszych połączyła różne technologie w dziedzinie wspomaganego życia. Nowe technologie mogą przynieść znaczne korzyści starzejącemu się społeczeństwu europejskiemu.

Gospodarka cyfrowa

Już 75 milionów Europejczyków ma powyżej 65 lat, więc nowa, ujednolicona i zaawansowana technologia online może być nieoceniona w zapewnieniu osobom starszym optymalnej opieki zdrowotnej. To właśnie przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu CARESTORE (Innovative open-source platform for seamless healthcare device marketing and configuration). W ramach projektu stworzono zaawansowaną platformę internetową w postaci aplikacji dla domów opieki i podobnych instytucji, aby połączyć wiele technologii wspomagania życia korzystających z różnych interfejsów. Opracowano internetową platformę zakupów, która umożliwi łatwiejsze instalowanie i używanie aplikacji i urządzeń wspomagających ochronę zdrowia w skali ogólnoeuropejskiej. Dla użytkowników będzie to oznaczać niższe ceny i większą elastyczność niż w przypadku obecnych rozwiązań, a odpowiedni zestaw aplikacji będą mogli instalować sami pracownicy służby zdrowia, a nawet nieprzeszkoleni obywatele. Realizując wyznaczony cel, badacze zdefiniowali niezbędne specyfikacje techniczne platformy i poczynili znaczne postępy w projektowaniu prototypu, uwzględniając od początku wszystkie kluczowe kwestie, w tym poufność danych pacjentów. Opracowano też trzy ważne raporty na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii sklepów aplikacji, technologii identyfikacji biometrycznej i radiowej oraz platform internetowych. Wśród zalet platformy należy wyróżnić ujednolicenie interfejsu użytkownika i technologii rozpoznawania, co przekłada się na bezproblemowe nawiązywanie połączeń i instalowanie zarówno w domach, jak i w placówkach opieki. Od strony komercyjnej istotne jest, że łatwość obsługi nowej platformy zachęca działające w tym sektorze małe i średnie przedsiębiorstwa do integrowania nowych produktów, a tym samym współudziału w tworzeniu nowego podejścia do zapewniania opieki zdrowotnej osobom starszym. Oczekuje się, że wyniki projektu przyniosą znaczące korzyści dla szybko starzejącego się społeczeństwa europejskiego i całego sektora ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe

Ochrona zdrowia, wspomagane życie, CARESTORE, poufność danych pacjentów, platforma internetowa, starzenie się

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania