Skip to main content

Gaming and guiding system for Museum and Exhibition Environments (EXPLORE)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowoczesne muzea na horyzoncie

Pomysłowa koncepcja oparta na mobilnych aplikacjach może sprawić, że muzea i wystawy zamienią się w interaktywne, edukacyjne place zabaw.

Gospodarka cyfrowa

Stale rosnąca liczba ekscytujących nowoczesnych aplikacji przeznaczonych do urządzeń przenośnych wykorzystywanych w wielu sektorach przemysłu sprawiła, że nadszedł czas, aby muzea i wystawy dołączyły do tego nowoczesnego grona. Finansowany ze środków unijnych projekt "System oprowadzania gości z wykorzystaniem gier komputerowych dla muzeów i galerii" (Explore) został opracowany z myślą o uatrakcyjnieniu wizyt w muzeach i galeriach i poszerzeniu ich oferty edukacyjnej poprzez zastosowanie nowoczesnych aplikacji. Dzięki stworzeniu interaktywnego systemu dla danej lokalizacji wykorzystującego technologię Bluetooth, projekt pozwoliłby na zwiększenie liczby odwiedzających muzea oraz inne publiczne miejsca kultury i rozrywki. Zamiast skupiać się jedynie na rozrywce lub przekazaniu informacji, system promowałby inforozrywkę, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. W ramach inicjatywy Explore opracowano projekt skalowalnego systemu dla miejsc o różnej wielkości. Projekt miał na celu zainicjowanie wirtualnej współpracy i komunikacji pomiędzy europejskimi muzeami, co umożliwiłoby wymianę cennych doświadczeń i pozwoliłoby na dynamiczną interakcję pomiędzy osobami zwiedzającymi równocześnie tę samą wystawę. System został opracowany tak, aby dostarczać informacje na temat lokalizacji i budynku, eksponatów i wszystkich dostępnych pomieszczeń. W ramach projektu wyszczególniono wymagania i specyfikacje systemowe, opracowując moduły oparte na technologii Java i formacie XML dla telefonów komórkowych korzystających z systemu Symbian. System został przetestowany w dwóch muzeach – w Finlandii i we Włoszech, dzięki czemu udało się wychwycić kilka elementów wymagających drobnych korekt, np. usprawnienie czasu reakcji systemu czy korekta instrukcji optymalnego użytkowania. Projekt Explore został zaprezentowany w obu krajach w 2005 r., wzbudzając zainteresowanie wśród wielu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które zadeklarowały gotowość skorzystania z demonstrowanej aplikacji. Wraz z rozwojem techniki wszystkie dotychczasowe drobne problemy będą na bieżąco rozwiązywane, a dzięki nowoczesnemu systemowi każdorazowa wizyta w muzeum stanie się niezwykle ekscytującym przeżyciem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania