Skip to main content

Development of a Next generation European Inland Waterway Ship and logistics system

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe podejście pomaga w umocnieniu transportu towarowego

Śródlądowe drogi wodne w Europie Środkowej nie są w pełni wykorzystywane ze względu na szereg czynników, takich jak starzejąca się flota, niskie zyski, wysokie koszty paliwa i duże opóźnienia. Europejska inicjatywa miała na celu pobudzenie tej gałęzi transportu poprzez stworzenie innowacyjnych technologicznie i logistycznie rozwiązań.

Technologie przemysłowe

Aby stawić czoło transgranicznym wyzwaniom, z jakimi zmaga się Europa w dziedzinie zoptymalizowanego transportu kontenerów śródlądowymi drogami wodnymi, obsługa ładunku wymaga pełnego zintegrowania z łańcuchem transportowym i logistycznym UE. Aby pomóc w realizacji tego założenia, zespół finansowanego przez UE projektu NEWS (Development of a next generation European inland waterway ship and logistics system) pracował nad poprawą wydajności transportu kontenerów śródlądowymi drogami wodnymi. Poprzez przekształcenie portów w zlewni Dunaju w centra logistyczne i wydajne terminale, uczestnicy projektu starali się zwiększyć przepływy towarów przewożonych rzeką o 20% do roku 2020. W ramach projektu powstał statek nowego typu, który zminimalizuje emisje dwutlenku węgla powstające w transporcie kontenerów i zwiększy dostępność połączeń transportowych na terenie Europy kontynentalnej, minimalizując przede wszystkim problem niskiej przepustowości na głównym szlaku frachtowym Ren/Moza–Men–Dunaj. Aby tego dokonać, uczestnicy projektu zdefiniowali koncepcję i dokonali walidacji specyfikacji technicznych nowego kontenerowca przeznaczonego do śródlądowych dróg wodnych. Zaprojektowali kadłuby statków, umożliwiające efektywny transport kontenerów na płytkich wodach, a także elektryczny system napędowy, wykorzystujący alternatywne źródła energii i paliwa. Nowa jednostka pozwoli zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów nawet o jedną trzecią i obniżyć szkodliwe emisje spalin generowane przez statki. Jako najbardziej obiecujący obszar do uruchomienia systemu wytypowano odcinek Górnego Dunaju płynący między Niemcami a Węgrami. W tym kontekście, zespół przeanalizował sieć logistyczną w obszarze docelowym i zintegrował statek z intermodalnymi łańcuchami transportowymi w regionie Dunaju. Pozwoliło to ocenić bieżące łańcuchy transportu i planowanie potencjalnych nowych w obrębie systemu. Choć konstrukcja nowego statku jest bardzo obiecująca, jego koszty są na razie zbyt wysokie, by mógł on odnieść sukces na rynku komercyjnym. Mimo to, zespół projektu przygotował szereg zaleceń i metod logistycznych, które umożliwiają poprawę wydajności śródlądowego wodnego transportu towarowego. Projekt statku może stać się inspiracją dla przyszłych badań, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności branży śródlądowego transportu towarowego i intensyfikacji przewozów odbywających się drogą śródlądową.

Słowa kluczowe

Śródlądowe drogi wodne, transport kontenerowy, transport towarowy, logistyczny, fracht

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania