Skip to main content

Improvement of numerical models for JTI/GRA Shared Simulation Environment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne urządzenia do symulacji pozwalają obniżyć zużycie paliwa i emisji dwutlenku węgla przez samoloty

Elektryczne zasilanie głównych systemów pokładowych samolotów wydaje się obiecującym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zmniejszenie wpływu, jaki ma na środowisko przemysł lotniczy. W ramach inicjatywy UE testowano samolot w całości zasilany energią elektryczną (AEA), na pokładzie którego korzystano wyłącznie z zasilania prądem, pochodzącym z generatorów połączonych z silnikiem.

Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko
Energia

Podczas procesu integracji dużej liczby nowych systemów elektromechanicznych ze złożoną i od dawna sprawdzoną strukturą samolotu nie ma miejsca na metodę prób i błędów. Zwięzłe symulacje z udziałem podsystemów są już w toku, aby przewidzieć zużycie energii i parametry operacyjne takich systemów. Jednak przy użyciu wielu różnych narzędzi symulacyjnych problemem staje się zestawienie wyników wszystkich analiz podsystemów w celu uzyskania ogólnego obrazu. Aby zmierzyć się z tym wyzwaniem, uruchomiono finansowany ze środków UE projekt ISSE (Improvement of numerical models for JTI/GRA shared simulation environment), którego celem było wsparcie procesu projektowania układu elektrycznego dla ekologicznego samolotu poprzez stworzenie systemu symulacji. Uczestnicy projektu zbudowali wspólne środowisko do symulacji (SSE), aby przeprowadzać symulacje statycznych i dynamicznych zachowań systemów pokładowych, koncentrujące się na pobieraniu energii elektrycznej i wytwarzaniu energii cieplnej. Za pomocą systemu SSE modelowano wytwarzanie, zużycie i regulowanie energii elektrycznej w obrębie samolotu napędzanego elektrycznie (AEA). Jego struktura opiera się na konstrukcji kosymulacji. Zespół projektu ISSE zintegrował z tą konstrukcją złożone modele numeryczne poszczególnych podsystemów elektrycznych. Dokładniej, naukowcy zintegrowali modele przeznaczone do generowania danych dotyczących lotu, gospodarki energią, kabiny, kontroli środowiskowej, wytwarzania prądu, ochrony przed zamarznięciem, podwozia oraz kontroli lotu, ze środowiskiem wspólnej symulacji, co pozwala na przeprowadzenie kosymulacji za pomocą graficznego interfejsu użytkownika i seryjnych operacji. Modele te można łatwo zamieniać miejscami, a ponadto mogą być one zintegrowane z większym procesem symulacji całego samolotu. System SSE umożliwia użycie modeli symulacyjnych w celu optymalizacji systemu zarządzania energią i strukturą cieplną w samolotach AEA. Proces ten jest dużo dokładniejszy i bardziej precyzyjny niż dotychczas stosowane rozwiązania. Dzięki zintegrowanemu wykorzystaniu zaawansowanych i połączonych technik symulacji projekt ISSE pomógł w rozwiązaniu złożonej problematyki dotyczącej zaopatrzenia w energię elektryczną. Przyczynił się też do rozwinięcia koncepcji samolotów AEA dla ekologicznego lokalnego lotnictwa w przyszłości.

Słowa kluczowe

Zużycie paliwa przez samoloty, emisje dwutlenku węgla, samoloty całkowicie elektryczne, wspólne środowisko symulacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania