Skip to main content

Privacy Preserving Perimeter Protection Project

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona najważniejszych obiektów użyteczności publicznej i usług przez ukierunkowany nadzór

Finansowany ze środków UE zespół badaczy opracował nową, nienaruszającą prywatności technologię nadzoru na potrzeby wykrywania zagrożeń związanych z aktami sabotażu i atakami terrorystycznymi wymierzonymi w krytyczną infrastrukturę.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

Finansowany ze środków UE zespół badaczy opracował nowoczesny, proaktywny system nadzoru w celu ochrony najważniejszych obiektów infrastruktury, takich jak elektrownie. Zintegrowane elementy systemu mogą się ze sobą komunikować i wspólnie wykonywać złożone operacje nadzoru, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie dużych obszarów bez naruszania prywatności. "W ramach projektu P5 opracowaliśmy nową technologię umożliwiającą bardziej skuteczną ochronę krytycznej infrastruktury w sposób mniej naruszający prywatność", wyjaśnia David Lindgren, koordynator projektu z ramienia Szwedzkiej Agencji Badań Obronnych. "Mamy również nadzieję, że nowa technologia stworzy nowe możliwości biznesowe i miejsca pracy w Europie. W przyszłości, na przykład, system P5 może zostać wyposażony w mobilne czujniki w postaci autonomicznych dronów, co zapewni pracownikom większą elastyczność i możliwość monitorowania dużych terenów przy wykorzystaniu danych z czujników o wysokiej rozdzielczości". Inteligentne obwodowe proaktywne systemy nadzoru, takie jak ten opracowany w ramach projektu P5, są zazwyczaj wykorzystywane przez krytyczne infrastruktury, np. elektrownie, serwerownie i centra telekomunikacyjne, w celu ochrony przed zagrożeniami, takimi jak akty sabotażu i ataki terrorystyczne. Monitorują one teren poza obszarem bezpieczeństwa krytycznych budynków i infrastruktur i wysyłają wczesne ostrzeżenie w przypadku zbliżających się zagrożeń na lądzie lub w powietrzu. Ponieważ pracownicy są niezwłocznie alarmowani o potencjalnych zagrożeniach, mają czas na zastosowanie odpowiednich środków zaradczych, takich jak zamknięcie obiektu i powiadomienie policji. Przykładowo w przypadku ataku na elektrownię jądrową, gdzie skażenie radioaktywne stanowi bardzo realne zagrożenie, w trakcie zatrzymywania pracy i ewakuacji osób przebywających w pobliżu liczy się każda sekunda. Kluczowym wyzwaniem było jednak zapewnienie, że te systemy nadzoru działają skutecznie i wydajnie na dużych obszarach 24 godziny na dobę, a jednocześnie gwarantują, że wykrywane i śledzone są wyłącznie wiarygodne zagrożenia. Przykładowo przechodzące zwierzęta mogą wywołać fałszywe alarmy, a nowa technologia nadzoru jest ograniczona przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. "W celu rozwiązania tych problemów opracowaliśmy autonomiczny i inteligentny system nadzoru zgodnie z zasadą zapewnienia ochrony prywatności w fazie projektowania, czyli opieraliśmy decyzje konstrukcyjne na względach etycznych i prawnych", mówi Lindgren. "W ramach projektu współpracowaliśmy z ekspertami z dziedziny etyki i prawa. W systemie zastosowaliśmy różne filtry w celu usuwania informacji poufnych. W przypadku konieczności późniejszego zbadania danych wymagane będzie uzyskanie pozwolenia od prokuratora. Końcowe wyniki mogą prowadzić do zapewnienia znacznie lepszej równowagi pomiędzy skutecznym nadzorem a ochroną prywatności w przyszłości". System wykrywa zagrożenia automatycznie przy wykorzystaniu algorytmów i śledzi potencjalnych sabotażystów. Następnie analizuje sytuację i próbuje znaleźć wzorce ruchowe, które mogłyby wskazać na działalność przestępczą. System P5 został niedawno zademonstrowany w Centrum Nauki i Badań w dziedzinie Medycyny Katastrof i Traumatologii w Linköping, w Szwecji. Potencjalnymi zainteresowanymi stronami są przedstawiciele branż dostarczających produkty i usługi oraz zajmujących się nadzorem, jak również operatorzy infrastruktury wielkoskalowej. Zalety innowacji prawdopodobnie zostaną również docenione przez agencje rządowe odpowiedzialne za wdrażanie ustawodawstwa i zapewnianie bezpieczeństwa, a także siły policyjne w całej Europie.

Słowa kluczowe

P5, krytyczna infrastruktura, system nadzoru, prywatność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania