Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ENIGMO

Project ID: 336452
Źródło dofinansowania

"Gut microbiota, innate immunity and endocannabinoid system interactions link metabolic inflammation with the hallmarks of obesity and type 2 diabetes"

Od 2013-10-01 do 2018-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 494 640

Wkład UE:

EUR 1 494 640

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-StGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Patrice Daniel Cani
Tel.: +32474900562
Faks: +3227637359
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Belgium

Wkład UE: EUR 1 494 640


PLACE DE L UNIVERSITE 1
1348 LOUVAIN LA NEUVE
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Anne Bovy
Tel.: +3210473873
Faks: +3210473830
Adres e-mail

Beneficjenci

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Belgium

Wkład UE: EUR 1 494 640


PLACE DE L UNIVERSITE 1
1348 LOUVAIN LA NEUVE
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Anne Bovy
Tel.: +3210473873
Faks: +3210473830
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę