Skip to main content

ELECTRONIC NOSE TO DETECT HALOANISOLES IN CORK STOPPERS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze korki to lepsze wino

Rozwiązanie umożliwiające wykrywanie zanieczyszczenia w zakładach butelkowania win, oparte na nieinwazyjnym urządzeniu detekcyjnym, przyda się producentom korków, firmom zajmującym się butelkowaniem wina oraz producentom win.

Żywność i zasoby naturalne

Zarówno producenci, jak i konsumenci wolą wina w korkowanych butelkach. Korek ma wyjątkowe właściwości, zapewniające odpowiednie uszczelnienie butelki, a jednocześnie najlepsze warunki do leżakowania trunku. Poważną wadą korka jest jednak tak zwana skaza korkowa. Jest to częsty problem, powodowany przez związki haloanizolu, które mogą pogarszać jakość wina. Obecnie najczęściej stosowana metoda polega na wykrywaniu zanieczyszczonych korków w zakładzie winiarskim. Niestety korki, które przejdą pomyślnie takie testy jakości, mogą zostać zanieczyszczone już podczas butelkowania. Efektem są straty ekonomiczne ponoszone przez cały łańcuch produkcji wina. Uczestnicy projektu ENCORK (Electronic nose to detect haloanisoles in cork stoppers), finansowanego ze środków UE, znaleźli alternatywne rozwiązanie tego problemu. Zespół, w którego skład weszła grupa europejskich MŚP oraz prestiżowe organizacje R&D, postawił sobie za cel opracowanie rozwiązania umożliwiającego wykrywanie TCA (haloanizolu najczęściej występującego w winie) w zakładach butelkowania dzięki zastosowaniu nieinwazyjnego urządzenia detekcyjnego. Urządzenie to to elektroniczny nos do szybkiej detekcji TCA na poziomie 2 części na bilion (2 ng/l). Umożliwia ono badanie 250 korków na godzinę i wykrywanie TCA na poziomie ppt. Prace polegały na zbudowaniu odpowiednich zespołów czujników, oprogramowania i sprzętu do przetwarzania informacji z czujników, gazowego i mechanicznego systemu próbkowania oraz całego prototypu o konkurencyjnej cenie. Aby nie dopuścić do pogorszenia właściwości i jakości korka, przebadano dwa rodzaje korków do butelek: z korka naturalnego oraz z korka sztucznego. Projekt przyniósł owocne rezultaty, o których informowano na wydarzeniach i konferencjach oraz na stronie internetowej. Wprowadzenie technologii ENCORK na rynek przyniesie korzyści konsumentom oraz przyczyni się do wzrostu sprzedaży win.

Słowa kluczowe

Butelkowanie wina, ENCORK, korki, skaza korkowa, związki haloanizolu, TCA

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania