Skip to main content

Exploring the potential for agricultural and biomass trade in the Commonwealth of Independent States

Article Category

Article available in the folowing languages:

Znajomość handlu, która pomoże UE spojrzeć w stronę wschodu

Lepsze zrozumienie dynamiki handlu pomiędzy UE i jej wschodnimi sąsiadami może wskazać wspólne korzyści i utorować drogę dla znacznie bliższych relacji handlowych.

Żywność i zasoby naturalne

Wschodni sąsiedzi UE oferują ogromne możliwości w zakresie rozwoju handlu. Niedawno zawarte i obowiązujące umowy handlowe skłoniły urzędników UE do przyjrzenia się oczekiwanym efektom tych relacji handlowych i wsparcia sąsiadów z bloku wschodniego w realizacji ich niewykorzystanego potencjału w obszarze rolnictwa i ekologii. Właśnie to było celem finansowanego ze środków UE projektu AGRICISTRADE (Exploring the potential for agricultural and biomass trade in the Commonwealth of Independent States). Stanowiąc reprezentację konsorcjum organizacji pochodzących zarówno z UE, jak i jej wschodnich sąsiadów, projekt w szczególności koncentrował się na potencjale produkcyjnym i handlowym ośmiu krajów wschodnich, sąsiadujących z UE. Krajami tymi były: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja i Ukraina. W ostatnich kilku latach napięcie pomiędzy UE i Rosją spowodowane sytuacją na Ukrainie, a także będące jej konsekwencją sankcje nałożone na Rosję przez UE, wstrzymało integrację pomiędzy wschodem i zachodem. Skupiając uwagę na Wspólnocie Niepodległych Państw (ang. Commonwealth of Independent States - CIS), na której czele stoi Rosja, projekt przyjrzał się wschodniej polityce rolniczej i potencjałowi handlowemu. Projekt zbadał, w jaki sposób CIS mogłaby konkurować na międzynarodowym rynku rolniczym i handlowym i jakie bariery przeszkadzają jej w tym. Konkretnie zespół projektu zmierzył wydajności łańcucha rolniczego i handlowego w CIS w porównaniu z producentami z UE i stworzył zestaw narzędzi, który umożliwia generowanie prognoz dla regionu. Zestaw ten korzysta z kompleksowej bazy danych i środków politycznych, które wykorzystywane są do przeprowadzania analizy stanu rolnictwa i handlu w CIS w przyszłości. Badania przeprowadzone w ramach projektu ukazały, że duże obszary opuszczonych gruntów i znaczne różnice zysku podkreślają istnienie niewykorzystanego potencjału, wynikającego z wielu czynników, np. słabej integracji rolników z łańcuchem dostaw. Wyniki ukazują również, że Rosja i Ukraina wyprodukują, skonsumują i wyeksportują więcej zbóż i nasion oleistych oraz że będą importować mniejsze ilości mięsa. Redukcja kosztów handlu i zapobieganie izolacjonizmowi może pomóc we wspieraniu handlu i przynieść korzyści regionowi CIS. Ponadto w ramach projektu AGRICISTRADE sporządzono kilka scenariuszy, które prezentują możliwe korzyści, na przykład, w przypadku pogłębienia integracji lub liberalizacji. Rekomendacje polityczne sporządzone w ramach projektu mogą pomóc krajom z regionu CIS poprawić produktywność gruntów i siły roboczej, zwiększając ich konkurencyjność. Wytyczne projektu dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego oraz inwestycje publiczne/prywatne w tym zakresie przyczynią się do poprawy współpracy handlowej pomiędzy wschodem i zachodem.

Słowa kluczowe

Handel, AGRICISTRADE, Wspólnota Niepodległych Państw, rolnictwo, izolacjonizm

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania