Skip to main content

Enabling Audiovisual User Interfaces for Multisensorial Interaction

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe interfejsy poprawiają interakcję multisensoryczną

Nowe oprogramowanie i aplikacje mobilne dodające komponent audiowizualny do interfejsów użytkownika powinny znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach, od ułatwiania dostępności po tworzenie nowych form twórczości artystycznej.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Interakcje człowiek-komputer znacznie się zmieniły w ostatnich latach dzięki koncepcji graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu ENABLING AVUIS (Enabling audiovisual user interfaces for multisensorial interaction) podjęli się udoskonalenia GUI dzięki połączeniu dźwięku i obrazu i stworzeniu nowej koncepcji: audiowizualnego interfejsu użytkownika (AVUI). Dzięki audiowizualizacji interfejsu użytkownika i umożliwieniu jego reagowania na interakcje użytkownika, zespół projektu opracował bardziej wydajny, dostępny i atrakcyjny system, stanowiący znaczący postęp w dziedzinie technologii GUI. Aby tego dokonać, zespół opracował aplikacje mobilne wspierające AVUI. W tym celu przygotowano prototypy AVUI, przeprowadzając odpowiednie analizy przypadków, oraz opracowano zestaw narzędzi służących do implementacji kolejnych AVUI. Dokładniej mówiąc, opracowano prototypy AVUI dzięki zaangażowaniu artystów i programistów w warsztaty i hakatony, po czym udostępniono je online wszystkim zainteresowanym. W ramach projektu powstała też audiowizualna gra pamięciowa ShapeTones na urządzenia iPhone i iPad, dostępna bezpłatnie w internecie i skierowana do użytkowników z wadą wzroku lub słuchu. Warto wspomnieć też o aplikacji AVZones (AudioVisual Zones), przeznaczonej na iPady, która wykorzystuje integrację dźwięku i obrazu w środowisku ekranu dotykowego. Następnie przygotowano ofxAVUI, zestaw narzędzi do implementacji audiowizualnych interfejsów użytkownika, który powinien znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach. Wszystkie te działania opisano na stronie internetowej projektu, na której znajdują się też cenne informacje na jego temat, w tym materiały pomocnicze, przykłady kodu źródłowego, biblioteka oprogramowania i samouczki. Rezultaty te rozpowszechniano wśród projektantów, artystów, naukowców, studentów i programistów, przyczyniając się do poszerzenia perspektyw dla interfejsów multisensorycznych z pożytkiem dla użytkowników. Omawiane rozwiązania powinny zmienić sposób interakcji ludzi z komputerami, a do ich odbiorców będą należeć artyści sztuk audiowizualnych i projektanci, a także osoby starsze i niepełnosprawne.

Słowa kluczowe

Audiowizualne, GUI, ENABLING AVUIS, interfejsy multisensoryczne, osoby niepełnosprawne fizycznie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania