Skip to main content

Intuitive Self-Inspection Techniques using Augmented Reality for construction, refurbishment and maintenance of energy-efficient buildings made of prefabricated components

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rzeczywistość rozszerzona zmienia świat branży budownictwa

Przestrzenie placów budowy są często chaotyczne, zdezorganizowane i brudne, co zdecydowanie utrudnia śledzenie postępów w realizacji instalacji. Integracja wirtualnych elementów z placami budowy może umożliwić wykonawcom, architektom, deweloperom oraz ich klientom zobaczenie znacznie bardziej czytelnego i wyraźniejszego obrazu realizowanego projektu.

Gospodarka cyfrowa
Energia

Sektor budownictwa odpowiada za 40 % całkowitego zużycia energii w całej Unii Europejskiej. Zajmująca się kwestią efektywności energetycznej budynków wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i branży budowlanej o nazwie Energy Efficient Buildings została stworzona w celu zmniejszenia przewidywanego na 2030 rok zużycia energii w budynkach o 50 % przy zastosowaniu najlepszych współczesnych praktyk i zaawansowanych technologii. Budynki rzadko spełniają stawiane przed nimi wymagania w zakresie efektywności energetycznej i jakości. Z tego powodu powstał finansowany przez Unię Europejską projekt INSITER, którego celem było zmniejszenie luki pomiędzy przewidywaną i rzeczywistą oszczędnością energii w budynkach zoptymalizowanych pod kątem oszczędności energetycznej, zbudowanych na podstawie prefabrykowanych elementów. W ramach projektu INSITER zaprezentowano szereg zaawansowanych narzędzi i metodologii, które umożliwiają zapobieganie lub znaczące zmniejszenie strat energii spowodowanych nieprawidłowym montażem elementów budynku, a także instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych w trakcie budowy. „Opracowane przez nas przyszłościowe koncepcje opierają się na kontrolach przeprowadzanych na placach budowy w czasie powstawania budynku, które różnicują je od tradycyjnego podejścia opartego na przeprowadzaniu inspekcji i kontroli po zakończeniu budowy”, powiedział André van Delft, dyrektor generalny i założyciel holenderskiej firmy DEMO Consultants, która koordynowała przebieg projektu INSITER. Ocena budowy w czasie rzeczywistym Technologia rzeczywistości rozszerzonej zyskała dużą popularność w branży rozrywkowej, w szczególności wśród miłośników gier komputerowych. Pomimo tego technologia ta oferuje szereg innych zastosowań i może przynieść korzyści także podmiotom działającym w sektorze budownictwa. Natychmiastowy dostęp do cyfrowej bazy danych daje inspektorom możliwość dokładnego porównania powstającego budynku z modelem informacji o budynku. Dzięki tej możliwości zidentyfikowanie problematycznych obszarów staje się dużo łatwiejsze, a zaobserwowane nieprawidłowości mogą być natychmiast zidentyfikowane i poprawione. „Kluczową innowacją wynikającą z projektu INSITER jest opracowanie intuicyjnych i przystępnych cenowo narzędzi do prowadzenia samodzielnej kontroli, wykorzystujących technologię rzeczywistości rozszerzonej. W odróżnieniu od rzeczywistości wirtualnej, w której tworzone środowisko jest całkowicie nowe i niezależne od świata rzeczywistego, technologia rzeczywistości rozszerzonej pozwala na utworzenie trójwymiarowego modelu, a następnie połączenia go z danymi gromadzonymi w budynku w czasie rzeczywistym”, zauważył van Delft. Połączenie wirtualnych projektów architektonicznych z rzeczywistym placem budowy pozwala na zwiększenie wydajności oraz dokładności, zmniejsza liczbę popełnianych błędów, a także umożliwia oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów. Van Delft dodał także: „Co więcej, technologia rzeczywistości rozszerzonej umożliwia integrację z aplikacjami mobilnymi, które mogą wykonywać obliczenia triangulacyjne na podstawie informacji geoprzestrzennych, a także systemów pozycjonowania – zarówno globalnych, jak i wewnętrznych, umożliwiając użytkownikom dostęp do tych danych z poziomu smartfonów oraz tabletów”. Inteligentne modele komputerowe 3D Nawet najbardziej zaawansowane technologie wizualizacji są całkowicie uzależnione od jakości danych, na których się opierają. W tym miejscu do gry wchodzi model informacji o budynku. Narzędzie przeznaczone do modelowania informacji o budynku pomaga w zebraniu i zarządzaniu danymi, pozwalając tym samym użytkownikom na korzystanie ze spójnego systemu trójwymiarowych modeli komputerowych i najważniejszych danych, które zastępują osobne zestawy dokumentacji oraz rysunków projektowych. Jednakowe i spójne rozumienie przestrzeni środowiska budowy umożliwia architektom, wykonawcom i inżynierom budownictwa lepszą współpracę przy uzyskiwaniu dostępu do projektów oraz ich aktualizacji, tym samym zmniejszając koszty związane z awariami i błędami. Projekt INSITER oferuje użytkownikom możliwość wyświetlania rozszerzonych danych planistycznych dostarczanych przez urządzenia pomiarowe i diagnostyczne dzięki ich integracji z modelem informacji o budynku. Zestawy prezentowanych informacji obejmują dane zebrane przy pomocy skanów laserowych 3D, kamer termowizyjnych, a także czujników akustycznych i wibracji w czasie demonstracji rozwiązania INSITER w praktyce. Członkowie konsorcjum projektowego zajmowali się także kwestią aktualizacji modeli komputerowych w całym cyklu życia budynków, nawet po zakończeniu budowy, w celu oceny prac konserwacyjnych. Przykłady i demonstracje rozwiązania obejmowały rozbudowę dachu ośrodka zdrowia w Niemczech, renowację zespołu szkół we Włoszech, monitorowanie wyników nowo wybudowanego biurowca w Hiszpanii oraz remont budynku uniwersyteckiego na terenie Holandii. Dzięki połączeniu kilku przełomowych nowoczesnych technologii, korzystanie z rozwiązania INSITER może znacznie zmniejszyć różnice w efektywności energetycznej budynku pomiędzy etapem projektowania i oddaniem obiektu do użytku. Dodatkowo technologie te pomogą ograniczyć liczbę kosztownych pomyłek i błędów, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej jakości powstających budowli i optymalizacji oszczędności energii w całym cyklu życia budynków.

Słowa kluczowe

INSITER, budownictwo, rzeczywistość rozszerzona, model informacji o budynku, samodzielna kontrola, model komputerowy, cykl życia, DEMO Consultants, energooszczędne budynki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania