Skip to main content

Galileo-based solutions for urban freight transport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwiązania oparte na systemie Galileo na potrzeby logistyki miejskiej

Finansowany ze środków UE zespół badaczy połączył technologię GNSS z bezprzewodowymi czujnikami i systemami informacji logistycznych, aby ustanowić nowe standardy dla sektora miejskiego transportu towarowego.

Transport i mobilność
Przemysł kosmiczny

Sektor miejskiego transportu towarowego zmaga się z wieloma wyzwaniami, takimi jak kontrolowanie i monitorowanie przepływu ładunków, zapewnienie dostaw w ostatniej chwili, maksymalizowanie wydajności ekonomicznej dystrybucji w miastach i minimalizowanie wpływu sektora na środowisko. Aby pomóc europejskiemu sektorowi transportu towarowego w rozwiązaniu niektórych z tych problemów, zespół finansowanego ze środków UE projektu GALENA pracuje nad stworzeniem zintegrowanego systemu informacji umożliwiającego koordynację, w ramach łańcucha dostaw, dostawców, którzy świadczą usługi łączenia ładunków towarowych i dostaw w ostatniej chwili w miastach. W szczególności celem projektu jest pokazanie zademonstrowanie wykorzystania usług systemu Galileo w sektorze transportu towarowego i logistyki. Galileo to europejski globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS) zapewniający bardziej precyzyjne informacje dotyczące położenia i czasu. "Zespół projektu GALENA wykorzystuje solidną, opartą na systemie GNSS aplikację, która umożliwia różnym operatorom przewoźników dołączenie do społeczności logistyki miejskiej w celu datowania, geolokalizowania i formalizowania wszystkich wyjazdów i podobnych wydarzeń", mówi koordynator projektu, Bart Vannieuwenhuyse. W praktyce oznacza to, że cały proces transportu towarów — od ich odebrania po końcową dostawę — jest monitorowany przez wewnętrzne usługi zapewniane przez system GALENA i zewnętrzne usługi lokalizacji oparte na systemie Galileo. Takie połączenie możliwości zewnętrznej lokalizacji przez system GNSS z tradycyjnymi wewnętrznymi usługami lokalizacji sprawia, że system GALENA stanowi unikalne rozwiązanie dla sektora miejskiego transportu towarowego. Podczas odbioru lub dostawy przedmiotu jest on skanowany za pomocą urządzenia, które okresowo przesyła informacje o położeniu paczki do platformy nadzorczej. "Dzięki tym informacjom możemy powiązać przedmioty z pojazdami i znamy ich położenie od momentu opuszczenia magazynu po dostarczenie do końcowego klienta", wyjaśnia Vannieuwenhuyse. Hybrydowy system do łatwego pozycjonowania System GALENA łączy niektóre z głównych funkcji systemu Galileo z funkcjami zabezpieczeń w ręcznym urządzeniu umożliwiającym datowanie, geolokalizowanie, uwierzytelnianie i formalizowanie wydarzeń powiązanych z transportem przesyłek w miastach z udziałem kilku przewoźników. Obejmuje to transakcje, zmiany stanu, kwestie dotyczące czasu i lokalizacji, koszty, aspekty związane z ubezpieczeniem, dzielenie odpowiedzialności i logistykę na ostatnim odcinku trasy. Głównym rezultatem projektu jest opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony z systemem Android, zapewniającą innowacyjną, dokładną i tanią usługę lokalizacji zewnętrznej/wewnętrznej, która może być stosowana ze standardowym systemem do skanowania. Ten hybrydowy system do lokalizacji zewnętrznej/wewnętrznej oparty na technologii Galileo umożliwia użytkownikowi łatwe śledzenie położenia przewoźnika w czasie rzeczywistym. "System informacji logistycznych GALENA oparty na istniejącym systemie został dostosowany tak, aby mógł wymieniać i przechowywać dane uwierzytelnione przez wszystkie zainteresowane podmioty, co oznacza, że towary mogą być śledzone i kontrolowane w całym łańcuchu dostaw", mówi Vannieuwenhuyse. "Zainteresowane podmioty mogą korzystać z aplikacji internetowych, aby stale nadzorować i śledzić transakcje oraz wspierać proces decyzyjny". Nowy standard System GALENA powstał w wyniku w pełni interdyscyplinarnej współpracy. Jego dwutorowe podejście wyznacza nowy standard dla sektora miejskiego transportu towarowego. "Unikalność systemu GALENA polega na tym, że jest to pierwsze oparte na systemie Galileo rozwiązanie stosowane w branży towarowej logistyki miejskiej", mówi Vannieuwenhuyse. "Zastosowane w nim podejście technologiczne 'dwa w jednym' stanowi najważniejszą zaletę rozwiązania GALENA oraz podstawę jego przyszłej atrakcyjności na rynku". Na ostatnim etapie projektu przygotowywane są rzeczywiste demonstracje w celu sprawdzenia, zweryfikowania i zbadania dalszych możliwości rozwoju pod względem biznesowym. Demonstracyjna wersja systemu GALENA jest obecnie stosowana w Horst, w Holandii.

Słowa kluczowe

GALENA, logistyka miejska, Galileo, geolokacja, smartfony z systemem Android, zintegrowany system informacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania