Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

Dementia

Project ID: 665335
Źródło dofinansowania

DNA rEpair impaired Mice with accElerated Neurodegeneration as Tool to Improve Alzheimer therapeutics

Od 2015-07-01 do 2016-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 150 000

Wkład UE:

EUR 150 000

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-PoCSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 150 000


S GRAVENDIJKWAL 230
3015 CE ROTTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Beneficjenci

ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 150 000


S GRAVENDIJKWAL 230
3015 CE ROTTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę