Skip to main content

Remote Sensing Science Center for Cultural Heritage

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jak wykorzystać nowe technologie, aby zachować dziedzictwo kulturowe?

Dziedzictwo kulturowe (CH) jest ważnym aspektem tożsamości, dlatego tak ważne jest, by chronić je, gdy jest zagrożone. Finansowany ze środków UE projekt powstał właśnie w tym celu.

Społeczeństwo

Dziedzictwo kulturowe zawsze musiało stawiać czoła licznym wyzwaniom – od kryzysów finansowych i wojen, po globalizację i zmiany technologiczne. To skłoniło specjalistów w tej dziedzinie do udoskonalenia obecnych metodologii w celu lepszego zrozumienia, ochrony i waloryzacji wspólnej europejskiej przeszłości i tożsamości. Wyznaczanie drogi Aby wesprzeć sektor CH, uczestnicy projektu „https://athena2020.eu/ (ATHENA) pracowali nad stworzeniem ośrodka udoskonalania w dziedzinie teledetekcji (RS) dla CH w archeologii”, opisuje koordynator projektu, dr Diofantos Hadjimitsis. Ośrodek powstał w wyniku połączenia istniejącego już Remote Sensing & Geo-Environment Research Lab na Cypryjskim Uniwersytecie Technologicznym (CUT) z najważniejszymi partnerami na świecie, w tym z Włoską Krajową Radą Badawczą (CNR) i Niemiecką Agencją Kosmiczną (DRL). „Ta ścisła współpraca umożliwi zbudowanie synergicznej sieci, która pozwoli na nawiązywanie kontaktów, transfer wiedzy i szkolenie obecnego personelu CUT”, wyjaśnia dr Hadjimitsis. Pozwoli to również na poprawę i rozszerzenie możliwości i współpracy pomiędzy instytucjami osiągającymi niezbyt dobre wyniki a wiodącymi placówkami, skupiającymi profesjonalistów zajmujących się technologiami i aplikacjami RS. Dr Hadjimitsis podkreśla wyjaśniając znaczenie RS, że „nauka o RS jest coraz częściej wykorzystywana do wspierania badań archeologicznych i z dziedziny CH”. Jest tak dlatego, że jest to działające z odległości, niedestrukcyjne i nieinwazyjne narzędzie. Może być wykorzystywane do wielu działań, w tym do wykrywania elementów archeologicznych ukrytych pod ziemią, monitorowania stanowisk oraz do oceny ryzyka. Kluczowe osiągnięcia ATHENA przyczyniła się do tego, że archeologia RS znalazła się w czołówce nowoczesnych badań, co świadczy o ogromnych możliwościach, jakie daje integracja danych RS z innymi rodzajami informacji związanych z tradycyjnymi badaniami archeologicznymi. „Integrację osiągnięto głównie dzięki systemom informacji geograficznej (GIS), których celem było zrozumienie i zabezpieczenie CH”, zaznacza dr Hadjimitsis. Dodatkowo w projekcie wykorzystano obecne możliwości CUT i sektora CH Centrum Badawczego Eratostenes w zakresie możliwości kadrowych i wyposażenia w sprzęt do RS. Koordynator wyjaśnia: „Doprowadziło to również do znaczącej poprawy profilu personelu akademickiego CUT, co zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów”. Członkowie CNR, DLR i CUT pomagali zarówno w przekazywaniu wiedzy, jak i we wdrożeniach. Jak mówi dr Hadjimitsis: „Projekt wypełnił poważną lukę pomiędzy interdyscyplinarnymi badaniami a metodami eksploatacji w różnych dziedzinach nauki z wykorzystaniem technologii RS”. Projekt przyczynił się również do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie możliwości oferowanych przez RS w zakresie CH. Kwestie związane z ochroną i monitorowaniem stanowisk CH można obecnie rozwiązywać na szczeblu rządowym dzięki wiedzy personelu badawczego ATHENA Centre of Excellence. Co dalej? „Kolejny krok to zachowanie ducha projektu ATHENA przy życiu”, potwierdza dr Hadjimitsis. Członkowie konsorcjum ATHENA nadal współpracują ze sobą i kontynuują badania rozpoczęte w trakcie realizacji projektu. Ponadto do finansowania zostały przedłożone nowe propozycje badawcze, a ATHENA jest motywacją wielu z nich. Oprócz ochrony CH „ATHENA powinna być postrzegana poprzez pryzmat jej uczestników i strony internetowej jako centrum wiedzy i standardowe laboratorium w dziedzinie archeologii RS i CH”. Stoi za tym wizja „otwartej szkoły” dla naukowców, badaczy i profesjonalistów z pokrewnych dziedzin, podsumowuje dr Hadjimitsis.

Słowa kluczowe

ATHENA, archeologia, teledetekcja, dziedzictwo kulturowe, badania archeologiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania